Takuuehdot

Takuukorvaukset käsitellään vain asiakaspalautelomakkeen perusteella, jonka tekee valtuutettu FMG myyjä. Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä vaurion havaitsemisesta. FMG vastaa kirjalliseen reklamaatioon yhden (1) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta.

Menettely vaurion sattuessa takuun aikana:

 • selvitä vaurion laajuus ja syy
 • ota yhteys jälleenmyyjään ja tee reklamaatio jossa ilmenee:
  – tuotteen tyyppi ja rungonnumero
  – käyttöönottopäivämäärä (ostopäivämäärä)
  – vaurion päivämäärä
  – kuvaus vauriosta ja pari kuvaa
  – kuvaus olosuhteista, tehdystä työstä ja peruskoneista
 • jos takuukorjaus vaatii työtä, on korjauslupa saatava valmistajalta
 • varaudu toimittamaan rikkoontunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa

Takuuaika

LLP Farm Machinery Group Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden takuun.

Takuuaikana FMG korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai käyttökelpoisilla osilla.  Mahdolliset matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivät sisälly takuuseen.

Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Millaiset viat eivät kuulu takuun piiriin?

Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty virheellisesti, käytetty työhön mihin sitä ei ole suunniteltu, huollettu puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa.

Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut välilliset kulut eivät kuulu takuun piiriin.

Takuukorjaukset on suoritettava jälleenmyyjän valtuuttamalla korjaamolla.

Mikäli korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidättäytyy FMG korvauksista.